Informacio legal

Política de privacitat

Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?

Finestrelles Shoping Centre, S.L., CIF núm. B-87426284, amb domicili social a C/ Sant Mateu, 9 08950 Esplugues de Llobregat , en compliment d’allò que estableix la legislació sobre protecció de dades espanyola i europea, en particular, el Reglament General de Protecció de Dades o Reglament (UE) 2016/679 (RGPD), informa a l’usuari que serà la el responsable del tractament de les dades personals que ens faciliti a través dels formularis habilitats en aquesta Pàgina Web (en endavant, “la Web”) o per telèfon.

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Finestrelles Shoping Centre, S.L., només tractarà les dades personals que ens facilitin els usuaris per gestionar l’enviament de la informació que ens hagin sol·licitat, així com qualsevol queixa o reclamació que ens puguin adreçar.

Els informem igualment que la Web només utilitza cookies de sessió a fi i efecte de facilitar la navegació de l’usuari i sense que es faci cap altre tipus de tractament de les dades obtingudes mitjançant aquestes cookies, i tot eliminant-les un cop l’usuari surt de la web.

Per quan temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades per l’usuari seran conservats únicament fins a l’atenció de la sol·licitud.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les dades personals esmentades és el consentiment prestat per l’Usuari mitjançant l’emplenament lliure i voluntari del nostre formulari de contacte tot sol·licitant-nos informació o adreçant-nos alguna queixa o reclamació.

Les dades personals sol·licitades en el nostre formulari de contacte, així com aquelles altres que puguem sol·licitar a l’Usuari en el marc de la petició d’informació, queixa o reclamació que ens adreci, són les estrictament necessàries per gestionar i atendre la seva sol·licitud, queixa o reclamació, de manera que, en cas de no facilitar-nos-les, no podrem garantir la seva correcta atenció.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No comunicarem les dades personals dels Usuaris a tercers. Podran tenir accés a les seves dades aquells proveïdors que ens presten un servei de qualitat d’encarregats de tractament i amb els que tenim subscrits els corresponents contractes.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

  • Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
  • Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de la limitació o oposició al seu tractament, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades.
  • Dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de control espanyola (agpd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

DADES DE CONTACTE PER EXERCIR ELS SEUS DRETS:

Els interessats, podran exercir aquests drets i la revocació en qualsevol moment dels consentiments si és el cas prestats, mitjançant carta dirigida:

FINESTRELLES SHOPPING CENTRE S.L., Carrer de Sant Mateu, 9, 08950, Esplugues de Llobregat, Barcelona, o mitjançant correu electrònic a info@finestrelles.com, juntament amb prova vàlida en dret, com fotocòpia de l’D.N.I. i indicant en l’assumpte “protecció de dades”.